חזרה לדף הראשי
לעץ המשפחה

בתכנת עץ המשפחה תמצא 4 אופציות

Family Pages
המשפחה המידית של הפרט הנבחר
רשימת השמות ממוינת לפי שם פרטי

Pedigree Pages
ייחוס אבות - אבותיו של הפרט הנבחר

Notes Pages
הערות שרשמנו עבור הפרט הנבחר - מקצוע, תארים, הגירה - עליה

Descendancy Pages
עץ הצאצאים של הפרט הנבחר

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (NONE/OTHER)
List of Surnames
לחץ על אות לקבל רשימת שמות המתחילה באות הזאת
(NONE/OTHER) לחיצה על כפתור זה מביאה את השמות שאינם מתחילים עם אות
למשל ?


בכל שלב תמצא כפתור
Back to Main Page
Button.

המחזיר אותך לדף הראשי.
סגירת התכנית:
בכפתור X העליון סוגר את חלון העץ

לעץ המשפחה