ברוך חיים פרידמן  אריה וחנה
 אירית  איריס והמשפחה  אמיתי
 מיטל  עידן  רותם