מליטה שיפר - לזכרון

07/03/1900 - 05/10/1991
למזכרת ע"י ילדיה
רות רייס - דניאל שיפר