Genealogy Data Page 1 (Pedigree Pages)


    
     SALOMON, UNKNOWN 
   MOSES, SALOMON  
  MOSES, SALOMON
 d. 08 JAN 1811
    
     LISSER, NAPHTALI HIRSCH (HERZ)
 d. 1759
    LISSER, TEWELE
 d. 10 MAR 1792
  
     HECKSCHER, NENNA SARA
 d. 23 FEB 1767
   LISSER, NANNELE   
     MOISLING, DAVID
    MOISLING, GUTRAD  
    

Back to Main Page


    
   COHN, JOSEPH MOSES  
  COHN, MENDEL    
    

Back to Main Page


    
   DANNENBERG, ERNST
 d. 28 SEP 1951
  
  DANNENBERG, ANNELIESE
 b. 30 MAY 1922
 d. 08 AUG 1991
    
     RUSS, HIRSCH
 b. 20 SEP 1827
 d. 18 AUG 1908
    RUSS, ADOLPH
 b. 06 AUG 1867
 d. 22 APR 1944
  
     CHINKE, DORE DOROTHEA
 b. 07 FEB 1826
 d. 29 JUN 1878
   RUSS, DOROTHEA
 b. 20 JUN 1895
 d. 04 APR 1993
   
     BLUMENREICH, MARTIN
    BLUMENREICH, IDA
 b. 12 MAY 1870
 d. 27 JUN 1934
  
     FRIES, RIKE
 b. 15 JUL 1842
 d. 18 NOV 1874
    

Back to Main Page


    
   KIRSTEIN, SIEGMUND
 b. 15 DEC 1889
 d. 22 FEB 1954
  
  KIRSTEIN, IRENE
 b. 24 MAY 1931
    
     RUSS, HIRSCH
 b. 20 SEP 1827
 d. 18 AUG 1908
    RUSS, ADOLPH
 b. 06 AUG 1867
 d. 22 APR 1944
  
     CHINKE, DORE DOROTHEA
 b. 07 FEB 1826
 d. 29 JUN 1878
   RUSS, MARGOT
 b. 04 OCT 1901
 d. 17 OCT 1975
   
     BLUMENREICH, MARTIN
    BLUMENREICH, IDA
 b. 12 MAY 1870
 d. 27 JUN 1934
  
     FRIES, RIKE
 b. 15 JUL 1842
 d. 18 NOV 1874
    

Back to Main Page


    
   KIRSTEIN, SIEGMUND
 b. 15 DEC 1889
 d. 22 FEB 1954
  
  KIRSTEIN, BERNDT MICHAEL
 b. 04 MAR 1927
 d. 13 NOV 1936
    
     RUSS, HIRSCH
 b. 20 SEP 1827
 d. 18 AUG 1908
    RUSS, ADOLPH
 b. 06 AUG 1867
 d. 22 APR 1944
  
     CHINKE, DORE DOROTHEA
 b. 07 FEB 1826
 d. 29 JUN 1878
   RUSS, MARGOT
 b. 04 OCT 1901
 d. 17 OCT 1975
   
     BLUMENREICH, MARTIN
    BLUMENREICH, IDA
 b. 12 MAY 1870
 d. 27 JUN 1934
  
     FRIES, RIKE
 b. 15 JUL 1842
 d. 18 NOV 1874
    

Back to Main Page


    
     MEZUMAN, OHLIAV
 b. 1886
 d. 1931
 
     MEZUMAN, ITZHAK
 b. 02 JUN 1936
 
      KOBI, ESTHER
 b. 1982
 d. 1987
   MEZUMAN, EHUD
 b. 17 FEB 1954
  
     BEN ATAR, ABRAHAM
    BEN ATAR, ESTHER
 b. 02 JUN 1936
  
     KORKUS, SARA
  MEZUMAN, HILA
 b. 19 JAN 1984
    
     SCHIFFER, MICHAEL
 b. Abt 22 JAN 1890
 d. 29 MAR 1982
    SCHIFFER, DANIEL
 b. 08 OCT 1925
  
     DICKSTEIN, MELITTA
 b. 07 MAR 1900
 d. 05 OCT 1991
   SCHIFFER, LIORA GERDA
 b. 12 JUL 1958
   
     ADLER, ERWIN LOUIS
 b. 22 JAN 1900
 d. 23 MAY 1979
    ADLER, MARIANNE RUTH
 b. 08 MAY 1927
 d. 03 DEC 1995
  
     RUSS, GERDA
 b. 04 OCT 1901
 d. 31 OCT 1953
    

Back to Main Page


    
     MEZUMAN, OHLIAV
 b. 1886
 d. 1931
 
     MEZUMAN, ITZHAK
 b. 02 JUN 1936
 
      KOBI, ESTHER
 b. 1982
 d. 1987
   MEZUMAN, EHUD
 b. 17 FEB 1954
  
     BEN ATAR, ABRAHAM
    BEN ATAR, ESTHER
 b. 02 JUN 1936
  
     KORKUS, SARA
  MEZUMAN, KEREN
 b. 27 MAR 1987
    
     SCHIFFER, MICHAEL
 b. Abt 22 JAN 1890
 d. 29 MAR 1982
    SCHIFFER, DANIEL
 b. 08 OCT 1925
  
     DICKSTEIN, MELITTA
 b. 07 MAR 1900
 d. 05 OCT 1991
   SCHIFFER, LIORA GERDA
 b. 12 JUL 1958
   
     ADLER, ERWIN LOUIS
 b. 22 JAN 1900
 d. 23 MAY 1979
    ADLER, MARIANNE RUTH
 b. 08 MAY 1927
 d. 03 DEC 1995
  
     RUSS, GERDA
 b. 04 OCT 1901
 d. 31 OCT 1953
    

Back to Main Page


    
     LEWENBERG, NATHAN 
     LEWENBERG, PINHAS
 b. 20 NOV 1925
 d. 04 MAY 1998
 
      ?, BLUMA 
   LEWENBERG, AVRI
 b. 02 FEB 1962
  
     GROPPER, JOSEF EIZAK 
    GROPPER, MIRIAM
 b. 17 MAR 1934
  
     LEIBA, DVORA 
  LEWENBERG, NITZAN
 b. 19 DEC 1988
    
     SCHIFFER, MICHAEL
 b. Abt 22 JAN 1890
 d. 29 MAR 1982
    SCHIFFER, DANIEL
 b. 08 OCT 1925
  
     DICKSTEIN, MELITTA
 b. 07 MAR 1900
 d. 05 OCT 1991
   SCHIFFER, ARIELLA ANAT
 b. 10 APR 1962
   
     ADLER, ERWIN LOUIS
 b. 22 JAN 1900
 d. 23 MAY 1979
    ADLER, MARIANNE RUTH
 b. 08 MAY 1927
 d. 03 DEC 1995
  
     RUSS, GERDA
 b. 04 OCT 1901
 d. 31 OCT 1953
    

Back to Main Page


    
     LEWENBERG, NATHAN 
     LEWENBERG, PINHAS
 b. 20 NOV 1925
 d. 04 MAY 1998
 
      ?, BLUMA 
   LEWENBERG, AVRI
 b. 02 FEB 1962
  
     GROPPER, JOSEF EIZAK 
    GROPPER, MIRIAM
 b. 17 MAR 1934
  
     LEIBA, DVORA 
  LEWENBERG, YARDEN MICHAEL
 b. 17 JUN 1992
    
     SCHIFFER, MICHAEL
 b. Abt 22 JAN 1890
 d. 29 MAR 1982
    SCHIFFER, DANIEL
 b. 08 OCT 1925
  
     DICKSTEIN, MELITTA
 b. 07 MAR 1900
 d. 05 OCT 1991
   SCHIFFER, ARIELLA ANAT
 b. 10 APR 1962
   
     ADLER, ERWIN LOUIS
 b. 22 JAN 1900
 d. 23 MAY 1979
    ADLER, MARIANNE RUTH
 b. 08 MAY 1927
 d. 03 DEC 1995
  
     RUSS, GERDA
 b. 04 OCT 1901
 d. 31 OCT 1953
    

Back to Main Page


    
   SELO, JOE (JOSEPH,JOACHIM)
 b. 03 MAY 1925
  
  SELO, SIMON GEORGE
 b. 14 MAR 1956
    
     ADLER, WILHELM WOLF ZEEV
 b. 1867
 d. 1929
    ADLER, ERWIN LOUIS
 b. 22 JAN 1900
 d. 23 MAY 1979
  
     WARWAR, HELENE
 b. 1875
 d. 1962
   ADLER, RENATE EVA
 b. 22 DEC 1929
   
     RUSS, ADOLPH
 b. 06 AUG 1867
 d. 22 APR 1944
    RUSS, GERDA
 b. 04 OCT 1901
 d. 31 OCT 1953
  
     BLUMENREICH, IDA
 b. 12 MAY 1870
 d. 27 JUN 1934
    

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEBę  icon (web page link)GED4WEBę version 2.99 .

Back to Main Page